Drogowcy zakończyli już pracę przy budowie wiaduktu nad linia kolejową w ciągu tzw. Nowo-Międzyrzeckiej, a wkrótce ruszy budowa ronda przy ul. Cieszyńskiej. Wykonawca zaawansowanie kontraktu ocenia na 60 proc. Inwestycja warta ok. 27 mln zł ma zakończyć się zgodnie z planem.

Rozbudowa ul. Międzyrzeckiej w Bielsku-Białej podzielona została na sześć etapów. W ramach prac w całości wykonano już zadania inwestycyjne związane z budową m.in. dwóch rond w rejonie wiaduktu nad drogą ekspresową S52 (skrzyżowania z ul. Londzina oraz Rudawka - odpowiednio etap 4 i 6). Oba skrzyżowania zostały wykonane i oddane do użytku kierowców w wakacje 2017 (galerię zdjęć z oddania tej części inwestycji opublikowaliśmy w artykule Asfalt jeszcze paruje). Zrealizowano również ustrój nośny 3-przęsłowego wiaduktu drogowego nad linia kolejową nr 190 Bielsko-Biała - Cieszyn (etap 2).

Wiadukt o dł. 68 m (do wykonania pozostało wykonanie izolacji, nawierzchni oraz robót wykończeniowych) stanowić będzie część blisko 700-metrowego odcinka tzw. Nowo-Międyrzeckiej. Nowa ulica zostanie połączona z Cieszyńską w formie ronda o średnicy zewnętrznej około 45 m. Projekt zakłada także przebudowę pozostałych istniejących skrzyżowań oraz chodników i ścieżki rowerowej. Obecnie trwa m.in. formowanie nasypu pod nową drogę oraz budowanie muru oporowego po północnej stronie torów.

Cały czas realizowane są roboty związane z przebudową ul. Międzyrzeckiej na dystansie ponad 1,6 km (na odcinku od granicy miasta do Zagajnik). W ramach zadania (etap 1) oprócz remontu nawierzchni ulicy, budowane są chodniki, zatoki autobusowe, drogi rowerowe oraz wymieniania jest kanalizacja i oświetlenie uliczne. Drogowcy realizują również harmonogram robót związane z rozbudową ul. Przy Torach oraz Dziewanny (etapy 3 i 5). W pierwszym przypadku trwa montaż kanalizacji deszczowej, w drugim realizowane są prace związane z układaniem wartstw konstrukcji nawierzchni nowej ulicy. 

Szacunkowy procent zaawansowania realizacji kontraktu przebudowy ul. Międzyrzeckiej szacowany jest na ok. 60 proc. Wykonawca - konsorcjum firm Eurovia Polska i Eurovia C.S. - przekonuje, że inwestycja warta ok. 27 mln zł zakończona zostanie zgodnie z przyjętym harmonogramem w IV kwartale 2018 roku.

bak

Foto: Nad Dachami