W bielskim Oddziale Zewnętrznym cieszyńskiego Zakładu Karnego odbyło się spotkanie policjanta drogówki ze skazanymi za popełnienie przestępstw w komunikacji publicznej. Aż 10 proc. osadzonych w Bielsku-Białej to osoby skazane za jazdę w stanie nietrzeźwości lub środków odurzających.

Spotkanie podczas, którego omówiono aktualny stan prawny uwzględniający zmiany w prawie o ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji wynikających z jazdy w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających zorganizowano z okazji Dnia Bezpiecznego Kierowcy. Aż 10  proc. osadzonych w bielskiej jednostce penitencjarnej to osoby skazane za jazdę w stanie nietrzeźwości lub środków odurzających.

Skazani za przestępstwa komunikacyjne uczestniczący w takich spotkaniach przygotowywani są do wyjścia na wolność. Policjanci przypomnieli im zasady bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Zwrócili również uwagę na główne przyczyny zdarzeń drogowych, do których dochodzi na terenie Bielska-Białej i powiatu bielskiego.

Oprócz uzyskania wiedzy dotyczącej przepisów drogowych uczestnicy mogli wypróbować „alko-gogle”, które uświadamiają, jak alkohol upośledza umiejętności motoryczne i szybkość reakcji kierowcy.

bb