Przez całe lato aż do końca września bielscy rowerzyści będą mogli oznakować jednoślady, nie ruszając się ze swoich osiedli. Wystarczy wybrać dogodny dzień w publikowanym przez nas harmonogramie. Strażnicy miejscy przyjadą na miejsce, aby bezpłatnie znakować rowery specjalnym markerem.

Idea kampanii społecznej „Oznakuj rower” polega na naniesieniu markerem UV numeru telefonu właściciela na elementy roweru. Każdy oznakowany jednoślad zostanie opatrzony w widocznym miejscu naklejką samoprzylepną informującą o dokonaniu oznakowania. Elementy podlegające oznakowaniu oraz miejsca wykonania oznaczeń: rama roweru pod kierownicą, ramię tylnej przekładni, przedni widelec.

W rowerach o dużej wartości zaleca się rozważenie możliwości oznakowania dodatkowych elementów, takich jak sztyca siodełka, sztyca kierownicy, obręcze kół. Rejestracja w komputerowej bazie danych Straży Miejskiej odbywa się na podstawie dokumentu tożsamości właściciela (osoba pełnoletnia) oraz wypełnionego przed jego znakowaniem oświadczenia właściciela roweru.

Akcję przeprowadzą funkcjonariusze referatu ds. ochrony środowiska i profilaktyki Straży Miejskiej w Bielsku-Białej. Objazd bielskich osiedli rozpocznie się 21 sierpnia, gdy rowery będą znakowane koło siedziby Rady Osiedla w Aleksandrowicach przy ul. Wrzosowej 20.

bb