Powtarza się problem z początku roku. PKP Intercity zaskakuje podróżnych podstawieniem składów zastępczych na trasach z oraz do Bielska-Białej. W ostatnich czterech dniach takie sytuacje miały miejsce kilkukrotnie. Zastępcze składy najczęściej kursowały do Warszawy Wschodniej.

Od kilku dni spółka PKP Intercity regularnie podstawia składy zastępcze niektórych pociągów relacji Bielsko-Biała-Warszawa Wschodnia oraz Warszawa Wschodnia-Bielsko-Biała. „Z przyczyn technicznych” wagony zastępcze pojawiły się w miejsce pociągu „Wysocki” oraz IC „Korfanty”. Brakuje wtedy m.in. wagonów gastronomicznych, co przy panujących na zewnątrz upałach jest dużym utrudnieniem dla pasażerów.

Przewoźnik nie podaje w komunikatach, jak długo potrwa taka sytuacja, a informacja o podstawieniu składu zastępczego pojawia się na jego stronie zaledwie z jednodniowym wyprzedzeniem.

bak