Bielski samorząd nie zaskarży do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach zarządzenia wojewody śląskiego w sprawie dekomunizacji ul. Kazimierza Sumpera w Bielsku-Białej. Projekt uchwały w tej sprawie został wycofany z porządku obrad jutrzejszej sesji.

Zgodnie z czerwcowym zarządzeniem wojewody śląskiego, ul. Kazimierza Sumpera w Bielsku-Białej nosi teraz nazwę „Sierpniowa”. Początkowo z decyzją wojewody nie zgadzały się władze miasta, które chciały ją zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Na sierpniowej sesji Rady Miejskiej miała zostać podjęta uchwała w tej sprawie.

Ostatecznie uchwała została wycofana z porządku jutrzejszej sesji. Dlaczego? - Po analizach historycznych postaci stwierdzono, że budzi ona pewne wątpliwości - wyjaśnia Jarosław Klimaszewski, przewodniczący Rady Miejskiej Bielska-Białej.

Kazimierz Sumper (1923-1944) był w czasie wojny działaczem komunistycznej konspiracji. W 1942 wstąpił do utworzonej na polecenie Józefa Stalina Polskiej Partii Robotniczej. W listopadzie 1942 wszedł do Egzekutywy Komitetu Okręgowego PPR w Bielsku. W maju 1944 został aresztowany w Katowicach podczas posiedzenia Komitetu Obwodowego PPR. Zginął w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Auschwitz.

bak