Sąd administracyjny uchylił rozporządzenie wojewody śląskiego zmieniające nazwę ul. I Armii Wojska Polskiego na Cichociemnych w Bielsku-Białej. Równocześnie w analogicznej sprawie dotyczącej ul. Dywizji Kościuszkowskiej ten sam sąd… oddalił powództwo samorządu.

Wyrok uchylający zmianę nazwy ul. I AWP na Cichociemnych zapadł w czwartek w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach (por. artykuł Zmiana nazwy trzech bielskich ulic. Komunikat Prezydenta Miasta). Informację potwierdza Tomasz Ficoń, rzecznik Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Równocześnie ten sam sąd nie dopuścił na wokandę drugiej skargi złożonej przez samorząd w sprawie zmiany nazwy ul. Dywizji Kościuszkowskiej (po zmianie na Józefa Rymera).

- Sytuacja jest zadziwiająca. Wnioski w obydwu sprawach zostały skierowane jednocześnie. Były jednak rozpatrywane przez różne składy sędziowskie. Skład, który zajmował się wnioskiem dotyczącym ul. Dywizji Kościuszkowskiej w ogóle nie dopuścił sprawy na wokandę - wyjaśnia Tomasz Ficoń.

Z kolei skład, który zajmował się wnioskiem w sprawie I Armii Wojska Polskiego pierwotnie odroczył sprawę i poprosił zarówno wojewodę, jak i Ratusz o uzupełnienie dokumentów. - Ostatecznie decyzja wojewody dotycząca zmiany nazwy ul. I Armii Wojska Polskiego została uchylona - dodaje urzędnik.

- Wnioski były praktycznie identyczne. Byliśmy zdziwieni, że zostały inaczej potraktowane. Dlaczego sprawa nazwy ul. Dywizji Kościuszkowskiej nie została rozpatrzona? Z tego co wiem, sędzia powołał się na wprowadzoną w styczniu ustawę, która nie dopuszcza odwołań w tego typu sprawach - mówi Tomasz Ficoń. W sprawie ul. Dywizji Kościuszkowskiej samorząd wniósł kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

bak