Urząd Miejski w Bielsku-Białej ogłosił przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 120 mln zł na finansowanie planowanego deficytu miasta oraz spłatę wcześniejszych zobowiązań zaciągniętych przez miasto. Spłata długu ma nastąpić w ciągu dziesięciu lat.

Zgodnie z warunkami przetargu, kredyt w kwocie 120 mln zł ma zostać udzielony w złotówkach na okres do listopada 2028 roku. Kredyt będzie uruchamiany w transzach, przy czym termin i wysokość każdej z nich będzie każdorazowo ustalany przez Ratusz. Spłata nastąpi w dziesięciu równych ratach płatnych do 20 listopada każdego roku (pierwsza w 2019, ostatnia w 2028).

Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa 31 grudnia br. Jeśli nie zostanie on uruchomiony przez gminę, to umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu. Zgodnie z projektem uchwały budżetowej, zadłużenie miasta ma w tym roku urosnąć do kwoty 249 mln zł (z 94 mln zł na koniec 2017).

bak