W miesiącach zimowych smog jest w Polsce dużym problemem. Czym on właściwie jest? Jest to nienaturalne i bardzo niekorzystne zjawisko atmosferyczne polegające na występowaniu w powietrzu zawieszonych drobin zanieczyszczeń pochodzących ze spalania, takich jak drobne pyły czy szkodliwe związki chemiczne.

Słów kilka o jakości powietrza

Jednymi z rodzajów zanieczyszczeń występujących w smogu są pyły zawieszone, np. PM10 i PM2.5. Ich dopuszczalna ilość w powietrzu określana jest odpowiednimi normami. Dopuszczalny dobowy poziom pyłów zawieszonych PM10 wynosi 50 ug/m3. Po przekroczeniu wartości 200 ug/m3 mówimy o poziomie informowania, natomiast w przypadku przekroczenia wartości 300 ug/m3 mamy do czynienia z poziomem alarmowym.

Norma pozwala na przekroczenie poziomu dopuszczalnego przez maksymalnie 35 dni w ciągu roku. Średnioroczne stężenie pyłów PM10 nie powinno przekraczać wartości 40 ug/m3, a pyłów PM2.5 25 ug/m3. Według WHO (Światowej Organizacji Zdrowia), średnioroczne stężenie pyłów PM2.5 nie powinno przekraczać nawet 10 ug/m3, a dobowe powinno utrzymywać się na poziomie niższym niż 25 ug/m3.

Powietrze w Bielsku-Białej

Według raportu WIOŚ (Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska), w 2017 roku na terenie Bielska-Białej wartość średniorocznego stężenia PM10 utrzymała się w normie, jednak jego poziom i tak nie jest zadowalający, ponieważ wyniósł aż 38 ug/m3. Jeszcze gorzej wypadł pomiar dobowego poziomu pyłów PM10. Dopuszczalna wartość była przekroczona aż przez 60 dni w roku. Przez cztery dni w roku stężenie pyłów PM10 przekroczyło także wartość informacyjną (200 ug/m3), w tym jeden raz doszło do przekroczenia wartości alarmowej (300 ug/m3). Odnotowano wówczas wartość na poziomie 320 ug/m3.

W Bielsku-Białej w roku 2017 przekroczone zostało także dopuszczalne stężenie pyłów zawieszonych PM2.5. Średnioroczny poziom wyniósł aż 32 ug/m3, co w odniesieniu do zaleceń WHO oznacza, że stan jest bardzo zły i stwarza duże zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. Co ciekawe, w przypadku „rozbicia” roku na miesiące w sezonie grzewczym i poza nim, można zauważyć, że w miesiącach „nie grzewczych” średnie stężenia pyłów zawieszonych PM2.5. nie wykraczają poza normę 25 ug/m3. Wynik średnioroczny bardzo mocno zawyżają natomiast miesiące, kiedy konieczne jest ogrzewanie domów.

oczyszczacz-powietrza-sharp-kc-d40euw.jpg

Oczyszczacz powietrza Sharp KC-D40EUW, fot. Homespot.pl

Ważną kwestią jest również występowanie w powietrzu zanieczyszczeń gazowych. Jednymi z najniebezpieczniejszych dla zdrowia są wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, których przedstawicielem jest benzo(a)piren. Jego stężenie w powietrzu w ub. roku na terenie Bielska-Białej przekroczyło normę o 700 proc. Na taki rezultat niekorzystnie wpływa występowanie sezonu grzewczego. Tylko w tym okresie roku, od stycznia do kwietnia i od września do grudnia, poziom benzopiren w powietrzu ulegał przekroczeniu. W sezonie letnim stężenie benzo(a)pirenu utrzymuje się na poziomie poniżej dopuszczalnej normy.

Domowe oczyszczacze powietrza, skuteczna broń w walce o czyste powietrze

Oczyszczacze powietrza są urządzeniami mogącymi skutecznie zadbać o jakość powietrza w domu czy biurze. Najpopularniejsze modele posiadają efektywny trójstopniowy system filtracji, w którego skład wchodzą filtry wstępny, HEPA oraz węglowy. Filtr wstępny zatrzymuje największe zanieczyszczenia, zapobiegając zbyt szybkiemu zanieczyszczaniu się kolejnych, dokładniejszych stopni filtracji.

Filtr HEPA skutecznie radzi sobie z wszelkimi zanieczyszczeniami stałymi, takimi jak występujące w smogu pyły zawieszone (np. PM10 i PM2.5) czy alergeny (pyłki roślin, zarodniki pleśni i grzybów), a także z niektórymi bakteriami i wirusami. Filtr węglowy natomiast, zbudowany z węgla aktywowanego, skutecznie zatrzymuje organiczne zanieczyszczenia gazowe, np. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (benzo(a)piren).

Najważniejszym parametrem każdego oczyszczacza powietrza jest wydajność. Pozwala ona określić, do jakiego pomieszczenia nada się dany model urządzenia. Jednym ze sposobów wyrażania wydajności oczyszczacza jest CADR (eng. Clean Air Delivery Rate) podawany w m3/h. Jest to parametr mówiący o tym, ile m3 czystego powietrza jest w stanie wytworzyć urządzenie. CADR może być podawany z rozróżnieniem na skuteczność usuwania trzech głównych typów zanieczyszczeń: kurz, dym oraz pyłki. Na podstawie wydajności lub CADR określana jest maksymalna powierzchnia pomieszczenia, w jakim oczyszczacz może skutecznie spełniać swoją funkcję. Dla przykładu urządzeniem nadającym się do pomieszczenia o powierzchni 20 m2 może być Sharp KC-D40EUW charakteryzujące się wydajnością na poziomie 216 m3/h.

oczyszczacze-powietrza-sharp-kcd.jpg

Oczyszczacze powietrza Sharp, fot. Homespot.pl

Oczyszczacze powietrza poza podstawowymi elementami wyposażenia mogą także posiadać dodatkowe, takie jak jonizator czy nawilżacz powietrza. Wspomniany wyżej model Sharp KC-D40EUW wyposażony jest zarówno w jedno, jak i drugie. Wbudowany jonizator Plasmacluster w technologii opatentowanej przez markę Sharp pozwala na emisję jonów dodatnich i ujemnych, przywracając naturalną równowagę w powietrzu. Przyczynia się także aktywnie do usuwania zanieczyszczeń oraz skutecznie walczy z występującymi w powietrzu wirusami i bakteriami.

Instalowane w oczyszczaczach powietrza nawilżacze pozwalają przy pomocy jednego urządzenia rozwiązać wszystkie główne problemy powietrza w domu. W sezonie grzewczym bardzo często zmartwieniem staje się zbyt suche powietrze o wilgotności wynoszącej poniżej 40 proc. Długotrwałe przebywanie w takich warunkach może powodować wysychanie błon śluzowych i przyczyniać się do częstszych infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych.

Oczyszczacz Sharp KC-D40EUW posiada również predefiniowaną funkcję Advanced Auto zapobiegającą powstawaniu sytuacji, w której wilgotność powietrza przekracza 70 proc. Zbyt wysoka wilgotność powietrza jest również zjawiskiem niekorzystnym, ponieważ przyczynia się do rozwoju grzybów i pleśni.

Warto zwrócić uwagę na to, że nawilżacze wbudowane w oczyszczacze powietrza należą do urządzeń typu ewaporacyjnego cechujących się ekonomicznością i wysoką wydajnością. Bardzo często w urządzeniach takich stosuje się także higrostat. Dzięki niemu nawilżacz może pracować automatycznie, stale kontrolując stopień wilgotności powietrza w pomieszczeniu i dostosowując do niego swoją wydajność.

W samych oczyszczaczach powietrza stosuje się także inne czujniki jakości powietrza, dzięki którym możliwe jest jego skuteczne oczyszczanie w trybie automatycznym, gdy urządzenie samo dobiera prędkość swojej pracy tak, aby była ona najwydajniejsza.  

Wiele ciekawych funkcji posiada także oczyszczacz powietrza Ideal AP 45. Zachęcamy do zapoznania się również z jego parametrami.

Artykuł sponsorowany