Ponad 2,5 mld zł - tyle wpłynęło do bielskiego Oddziału ZUS w ramach e-składki. To o 9,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub. roku. Wpłat dokonało 54 540 płatników (dane na koniec lipca). Oddział systematycznie wysyła korespondencję do płatników o rozliczeniu bieżących płatności i możliwym ich księgowaniu na powstałe wcześniej zaległości. Dotychczas wysłał prawie 8 tys. listów.

Indywidualny Numer Rachunku Składkowego dla każdego płatnika funkcjonuje od stycznia br. Zdaniem Beaty Kopczyńskiej, regionalnego rzecznika ZUS w województwie śląskim, system od początku zyskał przychylność przedsiębiorców, bo wyeliminował błędy, z którymi się borykali, a wpłaty na kontach w ZUS księgują się terminowo. W całej Polsce do końca sierpnia wpłacono ponad 170 mld zł. O sukcesie e-składki świadczyć ma też to, że przedsiębiorcy popełnili 750 razy mniej błędów niż w tym samym okresie ub. roku.

Od stycznia do końca sierpnia ZUS obsłużył ponad 20 mln płatności na indywidualne numery rachunków składkowych, czyli średnio ok. 2,5 mln wpłat miesięcznie. W sumie do ZUS wpłynęło już 170,1 mld zł. Jest to o blisko 13 mld zł więcej niż w tym samym okresie ub. roku. E-składka niemal wyeliminowała błędy popełniane przez wpłacających. W 2017 płatnicy składek popełniali średnio ponad 20 tys. błędów miesięcznie, teraz zaś jedynie w granicach 30. Większość błędnych wpłat została w szybkim trybie wyjaśniona przez pracowników Zakładu.

Dzięki e-składce przedsiębiorca zamiast trzech lub nawet czterech (wraz z wpłatą na Fundusz Emerytur Pomostowych) przelewów wykonuje jeden, na swój indywidualny rachunek, a rozdzieleniem składek na poszczególne fundusze zajmuje się ZUS. W pierwszej kolejności bieżące przelewy są księgowane na najstarsze zaległości. Oznacza to, że w sytuacji zaległości może to doprowadzić do utraty prawa do zasiłku chorobowego, opiekuńczego lub macierzyńskiego.

ZUS systematycznie wysyła korespondencję do płatników składek o rozliczeniu bieżących płatności i możliwym ich księgowaniu na powstałe wcześniej zaległości. Tego typu informacja ma m.in. zapobiec powstawaniu kolejnych zaległości po stronie przedsiębiorców. Dotychczas Oddział ZUS w Bielsku-Białej wysłał prawie 8 tys. listów.

Oddział ZUS w Bielsku-Białej zaprasza na szkolenie przedsiębiorców, ale też osoby zainteresowane tematem zasad opłacania i rozliczania składek w ramach e-składki, które 18 września odbędzie się w siedzibie ZUS przy ul. Krasińskiego 34, 36 (sala 431 godz. 9:00). Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Wystarczy wcześniejsza rejestracja telefoniczna 33 825 31 21 lub mailem: e-skladka-BielskoBiala@zus.pl.

bb