Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach odmówiła udzielenia zgody na koncepcję budowy zapory w Bystrej. - To wielka wygrana mieszkańców i dzikiej przyrody - komentuje Radosław Ślusarczyk z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot.

W uzasadnieniu decyzji czytamy, że inwestycja miałaby negatywny wpływ na środowisko nie tylko w czasie budowy, ale także podczas użytkowania. Zagrożony byłby przede wszystkim miejscowy potok Białka. Ponadto w uzupełnieniu do raportu podano, iż przedsięwzięcie spowoduje tak duże przekształcenie środowiska wodnego w obrębie czaszy zbiornika, że będzie to miało wpływ także na zmiany gatunkowe ichtiofauny.

W toku postępowania zostały zgłoszone liczne uwagi i wnioski właścicieli nieruchomości położonych w rejonie planowanego przedsięwzięcia. Chęć udziału w postępowaniu zgłosiły organizacje ekologiczne i społeczne - Klub Gaja, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Stowarzyszenie Nic o Nas bez Nas, Towarzystwo na rzecz Ziemi.

W decyzji RDOŚ wskazuje się na niebagatelną rolę głosu strony społecznej. Wnosząc uwagi do projektu budowy zapory, Koalicja Ratujmy Rzeki od początku wskazywała rażące błędy i braki w planach inwestycji. Przede wszystkim nie zostały rozpatrzone alternatywne metody zapewnienia miejscowości wody. - Nie dość, że ta absurdalna inwestycja pochłonęłaby 50 mln zł, to jeszcze mieszkańcy zapłaciliby 8-9 zł za metr sześcienny wody, a gdyby zdecydowano się podpiąć do istniejącej sieci wodociągowej z Bielska-Białej to koszt wyniósłby około 3,5! - mówi Radosław Ślusarczyk.

Od decyzji RDOŚ strony mogą się odwołać do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Strona społeczna i organizacje przyrodnicze zapowiadają, że będą monitorowały sprawę inwestycji w Bystrej, by nie powtórzyć błędów z sąsiedniej wsi i powstrzymać zagrożenie dewastacji pięknej doliny Beskidu Śląskiego (o planowanej inwestycji w Bystrej pisaliśmy szczegółowo w artykule Protest przeciwko budowie zapory w Bystrej. Wójt kontratakuje).

bb

Na zdjęciu: zbiornik retencyjny w Wilkowicach, fot. Urząd Gminy w Wilkowicach