Defilada, pokaz sprzętu i umundurowania. Tak w najbliższy weekend Beskidzkie Stowarzyszenie Maczkowców zrzeszające żołnierzy 1. Dywizji Pancernej, członków ich rodzin oraz sympatyków chce przypomnieć 80. rocznicę objęcia dowództwa 10. BK przez Stanisława Maczka i jego pobyt w Bielsku.

W 20. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, 11 listopada 1938 w Bielsku odbyła się parada wojskowa, którą przyjmował płk Stanisław Maczek, świeżo mianowany dowódca brygady stacjonującej wówczas w naszym mieście po powrocie z Zaolzia. Dzisiaj Maczkowcy chcą przybliżyć bielszczanom sylwetkę wybitnego dowódcy, pokazać umundurowanie i wyposażenie oraz pojazdy ówczesnego Wojska Polskiego.

Na pamiątkę tego wydarzenia w piątek, 12 października o godz. 17.00 w atrium zamku Sułkowskich zaplanowano otwarcie wystawy w stulecie broni pancernej, promocję książki Jerzego Majki pt. „10. Brygada Kawalerii na Śląsku Cieszyńskim w 1938 roku” oraz wspomnienia o działalności żołnierzy gen. S. Maczka i członków Beskidzkiego Stowarzyszenia Maczkowców w latach 1988-2018.

Następnego dnia o godz. 10.00 w katedrze św. Mikołaja zostanie odprawiona msza w intencji Generała, jego żołnierzy oraz ich rodzin, po której nastąpi przemarsz na cmentarz parafialny przy ul. Grunwaldzkiej, gdzie odbędzie się apel pamięci. Po zapaleniu zniczy i złożeniu kwiatów na grobach żołnierzy, kolumna uczestników uroczystości ruszy ul. Grunwaldzką i 3 Maja na plac Chrobrego, gdzie odbędzie się pokaz musztry orkiestrowej i sprawności wojskowej.

W defiladzie, która odbędzie się w asyście pojazdów wojskowych, wezmą udział: kompania honorowa 10. Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. S. Maczka ze Świętoszowa, orkiestra 6. Brygady Powietrznodesantowej z Krakowa, kompania 18. bielskiego batalionu powietrznodesantowego, poczty sztandarowe jednostek wojskowych i szkół noszących imię Generała oraz LO im. T. Kościuszki, harcerze z Beskidzkiego Hufca ZHP oraz grupy rekonstrukcji historycznej.

Uroczystości zakończy żołnierska grochówka ok. godz. 16.00.

bb