Sto biało-czerwonych flag na drzewcach z pamiątkowym grawerem przygotowało środowisko ZHR na obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczysty apel harcerski odbył się na bielskim Rynku. Harcerze będą świętowali jubileusz przez tydzień.

Harcerze ZHR spotkali się na bielskim placu Wolności, skąd wyruszyli w asyście orkiestry do katedry św. Mikołaja. W ten sposób upamiętnili wydarzenie sprzed ponad stu lat, gdy 26 sierpnia 1914 z Białej uroczyście wymaszerował 87-osobowy oddział „Sokoła” walczący w Legionach Polskich. W lutym 1915 na tym samym placu Józef Piłsudski odbierał defiladę I Brygady Legionów Polskich.

Mszy w intencji Ojczyzny w katedrze przewodniczył bp Roman Pindel. Po liturgii na bielskim Rynku odbył się uroczysty apel harcerski. Środowisko ZHR przygotowało sto biało-czerwonych flag na drzewcach z pamiątkowym grawerem, które rozdano uczestnikom wydarzenia.

Po części oficjalnej odbyło się spotkanie na dziedzińcu zamku książąt Sułkowskich, podczas którego m.in. wspólne śpiewano pieśni patriotyczne. Uczestnikami byli kombatanci II wojny światowej, wolontariusze i darczyńcy ZHR, harcerki, harcerze, zuchy, ich rodziny i przyjaciele oraz inni zaproszeni goście.

bb

Foto: Marian Szpak/diecezja bielsko-żywiecka