Leśniczówka w Lipniku została wpisana do rejestru zabytków. Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach pozytywnie rozpatrzył wniosek złożony na początku roku przez stowarzyszenie Lipnik. Teraz społecznicy chcą spotkać się z przedstawicielami Nadleśnictwa Bielsko, by rozmawiać o remoncie obiektu.

Na początku tego roku społecznicy z Lipnika złożyli wniosek o wpisanie wybudowanej w 1884 roku leśniczówki do rejestru zabytków. W październiku informowaliśmy, że Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach wszczął postępowanie w tej sprawie (zob. TUTAJ). Teraz procedura zostało zakończona, dzięki czemu konserwator mógł umieścić obiekt w rejestrze zabytków nieruchomych województwa śląskiego. Wcześniej leśniczówka była tylko wpisana do miejskiej ewidencji zabytków.

- To jej nie zabezpieczało, a teraz jest chroniona ustawowo. To bardzo dobra wiadomość  - cieszy się Paweł Pajor ze stowarzyszenia Lipnik. W najbliższym czasie społecznicy chcą spotkać się z przedstawicielami Nadleśnictwa Bielsko. - W spotkaniu udział weźmie wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Gorgoń-Komor. Mamy pomysł, jak finansowo i organizacyjnie zrealizować ten projekt. Mamy nadzieję, że teraz temat ruszy i uratujemy ten piękny obiekt - dodaje Pajor.

bak