Bielsko-Biała znalazło się w czwartej dziesiątce rankingu warunków mieszkaniowych w polskich miastach. W naszym mieście przypada średnio 413 mieszkań na 1000 mieszkańców. To o ok. sto mniej niż w Sopocie, Wrocławiu czy Warszawie, które są na podium tego zestawienia.

Ranking warunków mieszkaniowych sporządzony przez portal RynekPierwotny.pl uwzględnia dwa wskaźniki - średnią liczbę mieszkań przypadającą na 100 mieszkańców oraz średnią powierzchnię użytkową mieszkania w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Dla obu wskaźników wyznaczono wartość medianową. Pozytywne odchylenie od mediany o 1 proc. skutkowało przyznaniem dziesięciu punktów.

Bielsko-Biała zajęło w rankingu 34. miejsce (na 218 analizowanych miast i miejscowości). Według danych GUS za 2017 rok, liczba mieszkań w Bielsku-Białej w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wyniosła 413, a przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w przeliczeniu na jedną osobę - 28,6 mkw. Dla porównania w Sopocie, który został zwycięzcą rankingu, było to odpowiednio 527 mieszkań i 33,4 mkw, w drugim Wrocławiu 501 lokali i 34,9 mkw, a w trzeciej Warszawie 540 mieszkań i 31,8 mkw.

bak