Od tego roku podatnicy nie muszą samodzielnie wypełniać swojego zeznania podatkowego. Ministerstwo Finansów uruchomiło nową usługę „Twój e-PIT”. Dzięki niej deklarację przygotuje w jego imieniu Krajowa Administracja Skarbowa na podstawie informacji PIT-11 oraz PIT-8C przesłanych do urzędów skarbowych przez płatników.

Z przygotowanym PIT-37 oraz PIT-38 będzie można zapoznać się od 15 lutego br. w serwisie podatki.gov.pl, logując się za pomocą danych autoryzujących (PESEL/NIP, daty urodzenia, kwoty przychodu za rok poprzedni oraz kwoty jednego z przychodów za rok 2018) albo używając profilu zaufanego. Tak przygotowany PIT będzie można zaakceptować bez zmian, poprawić lub uzupełnić o dane, których nie posiada urząd skarbowy.

Dostępne na portalu zeznanie będzie zawierało dane, jakie zostały podane w ub. roku (np. dane dotyczące przekazania 1 proc. podatku czy odliczoną ulgę na dzieci). Twój e-PIT będzie można też odrzucić i rozliczyć się samodzielnie. W takiej sytuacji należy pamiętać, że nawet jeśli podatnik prześle swój PIT przed dniem 15 lutego, będzie on uznany za złożony 15 lutego.

Jeżeli podatnik nie wykona żadnego ruchu ani też nie rozliczy się samodzielnie, przygotowane przez KAS zeznanie z dniem 30 kwietnia 2019 uznane zostanie za zaakceptowane i przyjęte przez urząd skarbowy.

Kolejną zmianą jest termin oczekiwania na zwrot nadpłaty podatku - od 2019 dla rozliczeń złożonych elektronicznie jest to 45 dni. Należy jednak pamiętać, że w przypadku gdy podatnik zdecyduje się złożyć swoje zeznanie przed 15 lutego, to skrócony termin zwrotu liczony będzie liczony od tej daty.

Podobnie jak w latach ubiegłych, podatnicy posiadający Kartę Dużej Rodziny i składający zeznanie drogą elektroniczną mogą liczyć na zwrot nadpłaty w terminie 30 dni od daty złożenia zeznania. Bez zmian pozostaje możliwość złożenia przez emerytów i rencistów oświadczenia o przekazaniu 1 proc. podatku organizacji pożytku publicznego PIT-OP. Oświadczenie będzie można złożyć do 30 kwietnia br.

bb