Najemcy lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Bielska-Białej mogą ubiegać się o wykonanie etażowego ogrzewania gazowego na koszt ZGM. Lokal musi jednak spełniać określone warunki techniczne, a najemca nie może mieć zaległości w opłatach za lokal.

W związku z realizacją projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej ogłosił konkurs „Zamień kopciucha na ekoczyściucha”. W ramach konkursu najemcy lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Bielska-Białej mogą ubiegać się o wykonanie w zajmowanym lokalu etażowego ogrzewania gazowego na koszt ZGM.

Lokal musi spełniać warunki techniczne szczegółowo opisane w regulaminie konkursu (dostępnym na stronie internetowej ZGM: www.zgm.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.zgm.eu). Najemca nie może posiadać zaległości w opłatach za zajmowany lokal.

Wnioski o udział w konkursie można będzie składać od 1 lutego br. do końca tego miesiąca (w przypadku wniosków składanych listownie o terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego) na adres:
ZGM - Administracja Domów Mieszkalnych
ul. Zygmunta Krasińskiego 5
43-300 Bielsko-Biała
 
Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 33 499 06 80 wew. 688 (osoba odpowiedzialna: Agnieszka Dziki-Piecuch, inspektor nadzoru inwestorskiego ZGM).
 

bb