Na najbliższej sesji Rada Miejska Bielska-Białej zajmie się projektem uchwały w sprawie ustalenia planu przestrzennego dla obszaru pomiędzy cmentarzami - komunalnym i parafialnym oraz ul. Karpacką. To kolejny krok w kierunku oczekiwanej przez mieszkańców rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 23.

Projekt uchwały ustalającej plan miejscowy dla części dzielnicy Kamienica pojawi się na styczniowej sesji Rady Miejskiej. Obszar objęty projektem o powierzchni 0,84 ha położony jest w Kamienicy pomiędzy cmentarzem komunalnym, cmentarzem parafialnym i ulicą Karpacką. Celem opracowania planu miejscowego jest umożliwienie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 23 (dawne Gimnazjum nr 22).

O rozbudowę szkoły w Kamienicy od wielu lat apelowali radni dzielnicy. Na początku nowej kadencji samorządowej interpelację w tej sprawie złożył Roman Matyja. W odpowiedzi wiceprezydent Lubomir Zawierucha zapewnił, że miasto podjęło działania zmierzające do powiększenia placówki. - Po uregulowaniu spraw własnościowych działki i doprowadzeniu planu miejscowego do zgodności z planowanym przedsięwzięciem będziemy mogli rozpocząć przygotowanie inwestycji - mówił wtedy wiceprezydent miasta.

bak