Miasto Bielsko-Biała zaciągnęło kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 48 mln zł. Jego celem jest pokrycie przejściowego deficytu budżetu występującego w ciągu 2019 roku. Zamówienia udzielono w tzw. trybie z wolnej ręki. Kredytodawcą jest Bank Pekao SA.

Zamówienia udzielono bez ogłoszenia przetargu, czyli w tzw. trybie z wolnej ręki, gdyż zgodnie z przepisami, kredytu w rachunku bieżącym może udzielić wyłącznie bank, w którym podmiot posiada rachunek bieżący. W przypadku Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej rachunek jest prowadzony przez Bank Pekao SA.

Obliczając koszty kredytu przyjęto, że będzie on wykorzystany przez okres 210 dni, a odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu. Całkowita wartość zamówienia wynosi ponad 848 tys. zł.

bak