Władze miasta i BBOSiR szykują się do gruntownego remontu pływalni „Panorama”. Konieczna jest m.in. modernizacja przestarzałych niecek, które są dziurawe. Zastąpią je baseny ze stali nierdzewnej, podobne do tych w Cygańskim Lesie. Jak argumentują urzędnicy, to obiekt trwały, niezawodny i przede wszystkim efektywny. Aktualny pozostaje pomysł utworzenia wodnego placu zabaw.

Remont pływalni „Panorama” planowany jest od dawna. Zarządca kąpieliska, którym jest BBOSiR, skarży się na kiepski stan techniczny przestarzałych niecek basenowych, które są nieszczelne. Przed każdym sezonem konieczne są remonty i uzupełnianie płytek. Rok temu opracowano wstępnie dwie koncepcje modernizacji kąpieliska. Teraz urzędnicy podjęli ostateczną decyzję.

Stal nie będzie wcale droższa

W pierwszym wariancie zakładano wykorzystanie mieszanej technologii modernizacji niecek. Zgodnie z planem, korona basenów z rynnami przelewowymi wykonana zostałaby ze stali nierdzewnej, a dno basenów wyłożono by folią PCV. Wersja ta jest opisana w publikacjach branżowych jako jedno z tańszych rozwiązań, z tym, że jest ono zalecane do wykorzystania na krytych pływalniach.

W wariancie drugim baseny są w całości wykonane ze stali nierdzewnej. To rozwiązanie powszechnie stosowane z uwagi na trwałość materiału i niewątpliwie najlepszą opcję dla basenów zewnętrznych w naszych warunkach klimatycznych. Przykładów daleko nie trzeba szukać W taki sposób wykonane zostały niecki na pływalni w Cygańskim Lesie.

Kierownictwo stawia na „efektywność”

Jak wyjaśniają w BBOSiR, koszt realizacji obu wariantów jest porównywalny. W przypadku pierwszej opcji trzeba się jednak liczyć z dodatkowymi kosztami, które wynikają z rozbiórki, naprawy podłoża i szczelin dylatacyjnych, reprofilacji dna oraz połączenia stali z folią PCV. Tych problemów nie ma w przypadku wariantu nr 2. Pełna niecka ze stali nierdzewnej będzie droższa w zakupie, ale jest „samonośna”, a więc nie wymaga czasochłonnych robót przygotowawczych i remontowych na ścianach oraz dnie basenów.

Ostatecznie o wyborze wariantu drugiego zdecydowały władze Bielska-Białej na tzw. posiedzeniu kierownictwa. Jak słyszymy, kluczowa okazała się „trwałość, niezawodność i efektywność stali nierdzewnej”. Obecnie trwa opracowanie dokumentacji dla inwestycji - projektu budowlanego wykonawczego, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego. Dokumentacja powinna być wykonana do maja br.

Wodny plac zabaw bez zmian

Gdy tylko dokumenty będą gotowe, BBOSiR wystąpi z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Następnie zgłosi realizację inwestycji do budżetu i wpisanie jej do Wieloletniej Prognozy Finansowej Bielska-Białej. - Chcielibyśmy, by remont odbył się w 2020 roku. Do momentu opracowania dokumentacji trudno stwierdzić, czy konieczne będzie wyłączenie basenu w sezonie. Na pewno będziemy robić wszystko, by „Panorama” była czynna latem - zapewnia dyrektor Grzegorz Jania.

Jak zapewnił nas dyrektor Jania, nadal aktualne są plany budowy tzw. wodnego placu zabaw o powierzchni ok. 300 m kw, który wzorowany jest na obiekcie w Katowicach. Na razie nikt nie chce szacować kosztów inwestycji, ale prawdopodobnie będą one wyższe niż zakładane wcześniej 4-5 mln zł.

Bartłomiej Kawalec