Bielska prokuratura przesłuchała naczelników kilku wydziałów Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w śledztwie w sprawie możliwości udzielenia niezasadnej dotacji i niezasadnego podwyższenia kapitału zakładowego TS Podbeskidzie. Obecnie trwa analiza materiału dowodowego.

Śledztwo wszczęto w sierpniu 2018 w sprawie możliwości przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej poprzez udzielenie niezasadnej dotacji i podwyższenia kapitału zakładowego spółki TS Podbeskidzie oraz przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników BBOSiR poprzez zawarcie z TS Podbeskidzie i BKS STAL niezasadnych umów na korzystanie ze Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej (czytaj TUTAJ).

Czynności podjęte przez śledczych zmierzały do weryfikacji okoliczności wskazanych w dwóch zawiadomieniach o możliwości popełnienia przestępstwa. - Przeprowadzono przesłuchania w charakterze świadków kierowników odpowiednich komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, które to komórki zajmowały się rozpoznawaniem wniosków o przyznanie dofinansowania na rzecz klubów sportowych, jak też stypendiów lub też opracowywaniem decyzji administracyjnych o przyznaniu takiego dofinansowania - informuje prokurator Jacek Boda, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej.

Jak dowiedział się portal, jednym ze świadków był dyrektor Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielsku-Białej, którego przesłuchano w związku z wynajmowaniem Stadionu Miejskiego przez ten podmiot na rzecz TS Podbeskidzie oraz BKS Stal. Prokuratura otrzymała z bielskiego urzędu dokumentację dotyczącą postępowań i konkursów, w oparciu o które przyznano dotacje i stypendia objęte badaniem w śledztwie.

bak