Jeszcze w tym roku zmodernizowana zostanie płyta boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Młyńskiej w Bielsku-Białej. Środki niezbędne do realizacji tej inwestycji w kwocie 1,6 mln zł pochodzić mają ze zwiększenia deficytu budżetowego miasta. Wcześniej zgodę będą musieli wydać radni.

Jak czytamy w projekcie uchwały budżetowej, która w marcu trafi pod obrady Rady Miejskiej Bielska-Białej na modernizację stadionu przy ul. Młyńskiej, potrzebna jest kwota 1,6 mln zł. Inwestycję realizować ma BBOSiR, który opracuje dokumentację techniczną dotyczącą modernizacji boiska ze sztuczną nawierzchnią.

Zakres prac obejmuje demontaż i utylizację obecnej nawierzchni syntetycznej boiska, modernizację i dobudowę drenażu na powierzchni ok. 25 proc. oraz rekultywację i poziomowanie wraz z uzupełnienie kruszywa podbudowy płyty boiska. W ostatnim etapie robót nastąpi ułożenie nowej nawierzchni syntetycznej (sztuczna trawa) z wypełnieniem granulatem EPDM.

Jak czytamy w projekcie uchwały, pieniądze na inwestycję pochodzić mają ze zwiększenia deficytu budżetu Bielska-Białej, którego źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym miasta, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

bak