Urząd Miejski w Bielsku-Białej doszedł do porozumienia z Nadleśnictwem Bielsko w sprawie przebudowy amfiteatru w Lipniku. Jak dowiedział się portal, w II kwartale br. ogłoszony zostanie przetarg na rewitalizację tego miejsca. Inwestycja ma kosztować ok. 1,7 mln zł, a roboty będą realizowane etapami do 2020 roku.

W ostatnich tygodniach doszło do dwóch spotkań prezydenta miasta Jarosława Klimaszewskiego z nadleśniczym Markiem Czaderem. Obie strony nie chciały informować o efektach rozmów, ale zgodnie zapewniały, że wypracowano dwa pomysły współfinansowania inwestycji, z których wyłoniony zostanie ostateczny model współpracy. Dzięki porozumieniu możliwe będzie przeprowadzenie wyczekiwanej od kilku lat modernizacji amfiteatru (projekt wygrał w Budżecie Obywatelskim 2017).

Jak dowiedział się portal, przebudowa amfiteatru w Lipniku będzie wspólnym przedsięwzięciem gminy i Nadleśnictwa Bielsko. - Całość zadania poprowadzi Nadleśnictwo Bielsko jako inwestor zastępczy. Finansowanie zostanie podzielone w ten sposób, że nakłady na część projektu umiejscowionego na działkach należących do Lasów Państwowych, a położonych na terenie Kóz, głównie tzw. czasza amfiteatru, poniosą Lasy Państwowe - mówi Tomasz Ficoń, rzecznik bielskiego magistratu.

Z budżetu miasta sfinansowane zostaną elementy projektu przewidziane do wykonania na działkach położonych w granicach administracyjnych Bielska-Białej. Będą to m.in. place kamienne, schody terenowe, mury oporowe, chodniki i drogi oraz wiaty do odpoczynku. Za przygotowanie przetargu odpowiadać będzie Nadleśnictwo Bielsko, które ma również nadzorować realizację inwestycji i rozliczać zadanie. - Obecnie trwają przygotowania do podpisania stosownego porozumienia, które umożliwi rozpoczęcie prac - dodaje Tomasz Ficoń.

Według naszych informacji, cała inwestycja ma kosztować ok. 1,7 mln zł, a obie strony mają po równo partycypować w kosztach. Ogłoszenie przetargu nastąpi po podpisaniu porozumienia jeszcze w II kwartale br. Prace realizowane będą etapami. Ich zakończenie spodziewane jest w 2020 roku.

bak