Lądowisko dla helikopterów powstanie przy centrum handlowym Gemini Park w Bielsku-Białej? Jak dowiedział się portal, prezydent miasta wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji. Obszar lądowiska ma powstać na terenie parkingu pracowniczego przy Leszczyńskiej.

Krakowska spółka Gemini Park planuje budowę lądowiska dla helikopterów w pobliżu swojego centrum handlowego w Bielsku-Białej. Inwestor wystąpił do władz miasta o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji. Decyzja, którą w ostatnich dniach wydał prezydent miasta. stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie lądowiska dla helikopterów przy ul. Leszczyńskiej.

- Obszar lądowiska ma zostać wyznaczony na terenie parkingu pracowniczego. Jest to teren pozbawiony szaty roślinnej i pokryty asfaltem. Parking pracowniczy będzie wyłączany z użytku na czas przylotu śmigłowca. Przewiduje się jedno lub dwa lądowania śmigłowca w miesiącu - tłumaczy Tomasz Ficoń, rzecznik Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Jak poinformował portal przedstawiciel inwestora, z lądowiska korzystać będzie właściciel spółki, a w razie potrzeby również Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz straż pożarna.

bak

Foto: Gemini Park