Samochód osobowy Fiat 500 można wygrać w loterii, w której mogą wziąć udział wszyscy podatnicy, którzy rozliczą PIT za 2018 w Bielsku-Białej i wskazują w deklaracji podatkowej bielski adres zamieszkania. Liczy się adres faktycznego zamieszkania, a nie adres zameldowania!

Głównym celem loterii jest przekonanie mieszkańców do składania deklaracji podatkowej PIT właśnie w Bielsku-Białej, gdzie na co dzień korzystają z infrastruktury komunalnej, szkół, przedszkoli, szpitala, itp. Dzięki temu część podatku dochodowego trafia do budżetu miasta i będzie mogła być przeznaczona na realizację inwestycji oraz przedsięwzięć wspierających rozwój Bielska-Białej.

Nagrodą główną w loterii jest samochód osobowy FIAT 500. Do wygrania są również vouchery do biura podróży, rowery oraz ekspresy do kawy.  Aby wziąć udział w loterii "Rozlicz PIT w Bielsku-Białej", wystarczy złożyć wypełnioną deklarację PIT za rok 2018 drogą elektroniczną lub bezpośrednio w jednym z bielskich Urzędów Skarbowych, wskazując Bielsko-Białą jako miejsce zamieszkania.

Następnie do 6 maja trzeba zgłosić swój udział w loterii, wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie www.loteriapitbb.pl lub wrzucając formularz zgłoszeniowy do urny loteryjnej w Urzędzie Miejskim (Biuro Obsługi Interesanta). Losowanie nagród odbędzie się 14 czerwca na placu Ratuszowym przed koncertem z okazji „Dni Bielska-Białej”.

bb