Na jutrzejszej sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej podjęte zostaną uchwały w sprawie zarządzenia czerwcowych wyborów do Rad Osiedli oraz powołania Miejskiej Komisji Wyborczej, która przeprowadzi głosowanie. Do 17 maja będzie można zgłaszać kandydatów na radnych osiedlowych.

Zgodnie z projektem uchwały, w Miejskiej Komisji Wyborczej, która byłaby odpowiedzialna za przeprowadzenie wyborów do Rad Osiedli, będzie zasiadać osiem osób. Do jej zadań należy m.in. utworzenie obwodów głosowania obejmujących maksymalnie po 6 tys. mieszkańców (tyle samo obwodów co osiedli), ustalenie ich numerów, granic, wyznaczenie siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego.

Według przedstawionego kalendarza wyborczego, termin zgłaszania kandydatów w wyborach do Rad Osiedli w Bielsku-Białej upłynie 17 maja (do godz. 15.00), a miesiąc później zostaną przeprowadzone wybory - w niedzielę, 16 czerwca. Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 8.00 do 20.00.

bak