Miasto Bielsko-Biała będzie szybciej się zadłużać. Poprawka budżetowa, która trafi na jutrzejszą sesję Rady Miejskiej zakłada wzrost o 10 mln zł kwoty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku. Dodatkowe pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na odbudowę amfiteatru w Lipniku oraz wykup gruntów pod rozbudowę szkoły w Kamienicy i przedszkola w Komorowicach.

Dodatkowe środki finansowe potrzebne są m.in. na rewitalizację ogrodu jordanowskiego przy ul. Zielonej oraz parku przy ul. Zdrojowej i św. Anny (2,1 mln zł), odbudowę amfiteatru w Lipniku (500 tys. zł) oraz wykup gruntu pod rozbudowę szkoły w Kamienicy i budowę przedszkola w Komorowicach Krakowskich. Pieniądze trafią również do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na wykonanie opracowania finansowo-prawnego dotyczącego skutków przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego.

Po przyjęciu poprawki, kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu budżetu ma wynieść w tym roku łącznie 148,7 mln zł (pierwotny projekt budżetu zakładał zaciągnięcie kredytu w wysokości 138,7 mln zł).

bak