W Bielsku-Białej trwa kwalifikacja wojskowa. Obowiązek stawienia się dotyczy w szczególności mężczyzn urodzonych w 2000, którzy są zameldowani w mieście na pobyt stały lub czasowy. W skrajnych sytuacjach prawo zezwala na przymusowe doprowadzenie przez policję.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej jest zobowiązana do przedstawienia dowodu osobistego, aktualnej fotografii o wymiarach 3x4 cm (bez nakrycia głowy), zaświadczenia ze szkoły o pobieraniu nauki (jeżeli zakończyła naukę, świadectwo szkolne) oraz ewentualnie dokumentacji medycznej (o ile występują poważne problemy zdrowotne). Kwalifikacja przeprowadzana jest w budynku Bielskiego Pogotowia Ratunkowego przy ul. Emilii Plater 14.  

Kwalifikacja potrwa do 19 kwietnia 2019. Zgodnie z ustawą O powszechnym obowiązku obrony RP, wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny może być nałożona grzywna albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez policję. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy wydziału spraw obywatelskich Urzędu Miejskiego, tel. 33/497-1-621.

bb