To będzie pierwsza od wielu lat inwestycja bielskiego TBS? Miasto ma ambitny plan, by zapomnianej w Bielsku-Białej spółce komunalnej przekazać budowę dużego osiedla przy ul. Wapiennej i Solskiego. Pomysł zakłada pozyskanie wielomilionowego dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego i wykończenie ponad 200 mieszkań „pod klucz”.

Budowa osiedla komunalnego na działkach przy ul. Wapiennej i Solskiego w Bielsku-Białej ciągnie się od kilku lat. Latem 2017 ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji, ale do rozstrzygnięcia procedury nigdy nie doszło ze względu na poważną wadę dokumentacji projektowej. Okazało się, że podpisy pod dokumentami mogły zostać sfałszowane, a sprawą zajęła się prokuratura.

Bank daje bezzwrotną pomoc

Dlatego urzędnicy zdecydowali o opracowaniu nowej dokumentacji pozbawionej wad prawnych. W styczniu uzyskano ponownie pozwolenie na budowę, które dwa miesiące później stało się prawomocne. Obecnie trwa kompletowanie projektów i aktualizowanie kosztorysów inwestorskich niezbędnych do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy. Do ponownego ogłoszenia przetargu na wyłonienie firmy, która zbuduje osiedle, dojdzie najprawdopodobniej po wakacjach.

Nowe projekty uwzględniają realizacje budynków w stanie deweloperskim z wykończonymi częściami wspólnym oraz lokalami do aranżacji przez lokatorów. Wiele jednak wskazuje, że i te plany ulegną zmianie. Jak dowiedział się portal, samorząd chce przekazać inwestycję Bielsko-Bialskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego, które jest spółką miejską.

Przyczyna zmiany jest możliwość uzyskania bezzwrotnego dofinansowania z programu realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (to podmiot należący do Skarbu Państwa realizujący m.in. rządowe programy społeczno-gospodarcze). Mowa o niemałych pieniądzach, bo dofinansowanie wynieść może nawet 45 proc. wartości inwestycji. Według szacunków sprzed kilku lat, budowa ponad 200 mieszkań przy Wapiennej i Solskiego to wydatek z budżetu nawet 40 mln zł.

Mieszkania gotowe do zamieszkania

Ewentualna zmiana inwestora będzie wymagała uzupełnienia dokumentacji projektowo-kosztorysowej o roboty wykończeniowe lokali, bo TBS oddaje mieszkania „pod klucz”. Wymagało to będzie również dostosowania szeregu materiałów przetargowych, takich jak specyfikacja istotnych warunków zamówienia czy ogłoszenie do zamówienia oraz nowego zakresu robót.

Obecnie urzędnicy prowadzą rozmowy z przedstawicielami bielskiej spółki TBS, które dotyczą zakresu wykończenia mieszkań na planowanym osiedlu komunalnym, w którego skład wejść ma sześć budynków wielorodzinnych. Następnie zlecone zostanie opracowanie kosztorysów, przedmiarów robot i specyfikacji technicznych dla robót wykończeniowych.

Bartłomiej Kawalec