Głosami radnych PO, KWW Jacka Krywulta i Niezależnych.BB prezydent Jarosław Klimaszewski uzyskał dziś wotum zaufania Rady Miejskiej Bielska-Białej. Głosowanie poprzedziła dwugodzinna debata nad raportem o stanie miasta za 2018 rok. Tylko radni PiS wstrzymali się od głosu.

Przedstawienie raportu o stanie gminy to nowy obowiązek wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta wynikający z nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym. - Raport  opisuje w pełnym przekroju działalności miasta - mówił prezydent Jarosław Klimaszewski. Zaprezentowane dane obejmują m.in. demografię, rynek pracy czy inwestycje realizowane przez miasto w ostatnich dwunastu miesiącach.

Po ponad dwugodzinnej debacie nad liczącym ok. 250 stron dokumencie odbyło się głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania prezydentowi Bielska-Białej. Za udzielenie prezydentowi miasta wotum zaufania głosowało szesnastu radnych (wszyscy z klubu PO, KWW Jacka Krywulta i Niezależni.BB), wstrzymało się dziewięciu radnych (wszyscy z PiS), nikt nie był przeciw. Z raportem o stanie miasta za 2018 można zapoznać się TUTAJ.

bak