W najbliższy czwartek wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu związana z przebudową drogi powiatowej 4425S na odcinku Ligota - Międzyrzecze Dolne - Międzyrzecze Górne. W trakcie trwania pierwszego etapu robót nastąpi całkowicie zamknięcie odcinków ulic w Ligocie i Międzyrzeczu Dolnym.

W trakcie trwania pierwszego etapu robót całkowicie zamknięta dla ruchu zostanie ul. Ligocka w Międzyrzeczu Dolnym i ul. Wapienicka w Ligocie na odcinku od skrzyżowania z ul. Bronowską w Międzyrzeczu Dolnym do skrzyżowania z ul. Bronowską i ul. Bielską w Ligocie przy jednoczesnym zamknięciu ul. Mazańcowickiej w Międzyrzeczu Dolnym na odcinku 183 m począwszy od skrzyżowania z ul. Ligocką. Ruch na skrzyżowaniu ul. Ligockiej z ul. Mazańcowicką będzie odbywał się wahadłowo w oparciu o sygnalizację świetlną.

Na zamkniętym dla ruchu odcinku drogi utrzymana zostanie jedynie możliwość dojazdu do posesji, a także - do momentu rozpoczęcia robót związanych z wymianą podbudowy jezdni - możliwość przejazdu autobusów komunikacji publicznej. Dla pozostałych kierowców wyznaczony zostanie objazd. Pojazdy poruszające się w relacji Mazańcowice - Ligota - Międzyrzecze Dolne - Wapienica kierowane będą na ul. Ligocką w Mazańcowicach, ul. Bielską i ul. Bronowską w Ligocie, ul. Czyża i ul. Międzyrzecką w Bronowie oraz ul. Bronowską i ul. Ligocką w Międzyrzeczu Dolnym.

Za powstałe utrudnienia przeprasza spółka Eurovia Polska, która jest głównym wykonawcą inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej 4425S na odcinku Ligota - Międzyrzecze Dolne - Międzyrzecze Górne wraz z rozbudową skrzyżowania dróg 4425S i 4427S na rondo i rozbudową odcinka 183 m drogi powiatowej 4427S w miejscowości Międzyrzecze Dolne”.

bb