Szesnastu radnych poparło wniosek o udzielenie absolutorium prezydentowi Jarosławowi Klimaszewskiemu z wykonania budżetu miasta za 2018 rok. Podobnie jak w sprawie wotum zaufania, od głosu wstrzymali się tylko radni PiS. - Chciałem złożyć gratulację prezydentowi Krywultowi, który większość zeszłego roku zarządzał miastem - powiedział obecny prezydent.

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonaniu budżetu Bielska-Białej, na koniec 2018 miasto osiągnęło 1,069 mln zł (1,089 mln zł planu po zmianach) przychodu, przy wydatkach na poziomie 1,101 mln zł (1,224 mln zł po zmianach). Deficyt w kasie miasta wyniósł 31,97 mln zł (135,4 mln zł po zmianach) i został pokryty kredytem bankowym w kwocie 35 mln zł. Deficyt wynikał głównie z niezrealizowana wielu inwestycji, na które przeznaczono w ub. roku 195,58 mln zł (planowano po zmianach 287,8 mln zł). Zadłużenie miasta wzrosło do 102 mln zł.

Z budżetu Unii Europejskiej pozyskano w zeszłym roku 38,95 mln zł (45,73 proc. planu). Trudności w realizacji projektów inwestycyjnych wynikały m.in. z przedłużających się procedur kontrolnych w związku z rozbudową ul. Krakowskiej i Żywieckiej oraz oczekiwania na wynik postępowania w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie, które zostało wszczęte po uchyleniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy ul. Cieszyńskiej.

Działania władz miasta w ub. roku chwalili przewodniczący klubu radnych PO Krzysztof Jazowy oraz Piotr Kochowski z KWW Jacka Krywulta. - To kolejny rok, w którym nie budujemy mieszkań komunalnych. Wielki apel, aby ten temat naprawić w następnych latach - zwracał uwagę Przemysław Drabek, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, który zapowiedział, że radni PIS wstrzymają się od głosu.

Ostatecznie wniosek o udzielenie absolutorium prezydentowi Bielska-Białej poparło szesnastu radnych z klubów PO, KWW Jacka Krywulta oraz Niezależni.BB, chociaż przewodnicząca tego ostatniego klubu Małgorzata Zarębska zwracała uwagę, że tak naprawdę oceniano pracę byłego prezydenta Jacka Krywulta. Dziewięciu radnych wstrzymało się od  głosu.

bak