Gdańsk, Wrocław i Poznań to najbardziej innowacyjne miasta w Polsce - uważa Forbes. W rankingu, który sporządził ten prestiżowy magazyn dziewiąte miejsce zajęło Bielsko-Biała. W ostatnich latach w naszym mieście stworzono m.in. system ZgłoszeniaBB, platformę Zapytajprezydenta.pl, System Powiadamiania Mieszkańców oraz sieć miejskich hotspotów.

Ranking „Najbardziej Innowacyjnych Miast”, którego organizatorem był prestiżowy magazyn Forbes, powstał w oparciu o ankietę przeprowadzoną wśród 20 największych miast w Polsce. Pytano w niej o rozwiązania mające świadczyć o wysokim poziomie innowacyjności, programy rozwoju, systemy informatyczne ułatwiające kontakt mieszkańcom, serwisy internetowe samorządu, bezpłatne punkty dostępu do internetu w różnych lokalizacjach, SMS-owe informacje lub ostrzeżenia i miejskie aplikacje mobilne.

- Ogromnie cieszy mnie fakt, że organizatorzy zestawienia pokusili się ocenić działania i technologie komunikacyjno-informacyjne mające wpływ na jakość życia bielszczan - podkreśla wiceprezydent Bielska-Białej Przemysław Kamiński, który odebrał nagrodę podczas X Kongresu Regionów we Wrocławiu.

W ostatnich latach Bielsko-Biała kładło duży nacisk na efektywne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych dla zwiększenia interaktywności oraz wydajności infrastruktury miejskiej. Stworzono m.in. system ZgłoszeniaBB, platformę Zapytajprezydenta.pl, System Powiadamiania Mieszkańców, a także BBnet - sieć miejskich hotspotów.

W sierpniu ub. roku wprowadzono również System Zarządzania Ruchem, którego głównym celem była poprawa warunków ruchu drogowego w mieście ze szczególnym uwzględnieniem transportu publicznego.

bb

Foto: UM Bielsko-Biała