Magazyn Perspektywy opublikował dwudziesty ranking szkół wyższych. Wśród uczelni akademickich dopiero w dziewiątej dziesiątce znalazła się Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. Awans wśród uczelni niepublicznych odnotowały dwie inne bielskie placówki.

Autorzy raportu brali pod uwagę takie czynniki, jak prestiż uczelni, sytuację absolwentów na rynku pracy, innowacyjność, potencjał naukowy czy warunki kształcenia. Aby uczelnia została sklasyfikowana w rankingu, musiała posiadać uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.

Wśród uczelni akademickich triumfował Uniwersytet Warszawski przed Uniwersytetem Jagiellońskim i Politechniką Warszawską. W rankingu uwzględniona została Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ale jej miejsce w zestawieniu jest odległe. W najnowszym rankingu uczelnia sklasyfikowana jest w dziewiątej dziesiątce bez określenia konkretnej pozycji (w latach 2016-18 ATH klasyfikowana była na miejscach 71-80.).

Wśród uczelni niepublicznych awans na dwunastą lokatę wywalczyła Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna (z czternastego miejsca), a trzydziestą pierwszą pozycję zajęła Wyższa Szkoła Finansów i Prawa (awans z czterdziestej drugiej lokaty).

bak