Prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski i przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik spotkali się dziś na śniadaniu z dziennikarzami w jednej z bialskich restauracji. Rozmowa z przedstawicielami mediów lokalnych dotyczyła zbliżających się wyborów do Rad Osiedli. Wiadomo już, że niezależnie od frekwencji w wyborach w kolejnej kadencji rady w ogóle nie będzie na jednym osiedlu.

Już 16 czerwca odbędą się w Bielsku-Białej wybory Rad Osiedli. - Rady są niezbędnym uzupełnieniem bielskiego samorządu, to przecież mieszkańcy poszczególnych dzielnic najlepiej wiedzą, co zmienić w ich najbliższym otoczeniu - podkreśla przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik.

W tym roku wybory będą miały dodatkową stawkę, gdyż mieszkańcy najaktywniejszych dzielnic otrzymają dodatkowo milion złotych na realizację lokalnych przedsięwzięć. Po raz drugi wybory bielskich rad osiedlowych będą miały charakter powszechny i bezpośredni. Oznacza to, że swoich przedstawicieli wybiorą mieszkańcy poszczególnych dzielnic, przy czym dla ważności wyborów frekwencja musi osiągnąć co najmniej 3 proc. osób uprawnionych do głosowania w danym osiedlu.

Miejska Komisja Wyborcza ds. wyborów Rad Osiedli w Bielsku-Białej ustaliła już listy kandydatów do poszczególnych Rad Osiedli. W związku z brakiem zgłoszeń i w konsekwencji brakiem rejestracji wymaganej liczby kandydatów (tj. co najmniej piętnastu) w kadencji 2019-2024 nie będzie funkcjonowała Rada Osiedla na os. Piastowskim.

Głosowanie nie zostanie przeprowadzone w ośmiu osiedlach, w których zgłoszono i zarejestrowano piętnastu kandydatów, czyli tylu, ile wynosi liczba mandatów przewidzianych dla każdego z nich. Są to osiedla: Aleksandrowice, Beskidzkie, Bielsko Południe, Leszczyny, Lipnik, Mieszka I, Stare Bielsko i Złote Łany. W pozostałych osiedlach głosowanie odbędzie się w zaplanowanym terminie.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, osiedla to jednostki pomocnicze Miasta. Stanowią najniższy szczebel samorządu miejskiego i ściśle współpracują z Radą Miejską oraz Prezydentem. Na czele każdego z nich stoi Rada Osiedla. Najważniejszym zadaniem Rad Osiedli jest aktywne uczestnictwo w życiu lokalnych wspólnot, inicjowanie działań i tworzenie sąsiedzkich więzi na danym obszarze.

Rady nie posiadają osobowości prawnej i nie dysponują własnym budżetem, lecz pełnią rolę konsultacyjną. Nowa kadencja potrwa pięć lat. Do głównych zadań rad osiedli należy m.in. opiniowanie planów budowy dróg gminnych, planów tworzenia, likwidacji lub przekształcenia domów kultury, szkół i przedszkoli, konsultowanie planów linii komunikacyjnych, opiniowanie sprzedaży w drodze przetargu gruntów położonych na terenie osiedla, budowy nowych lub likwidacji dotychczasowych przystanków komunikacyjnych czy opiniowanie projektów zgłaszanych do budżetu obywatelskiego.

rok