W Bielsku-Białej i powiecie bielskim mieszkało w ub. roku 388 milionerów, czyli o 61 więcej niż w 2017. W województwie śląskim liczba osób osiągających dochody powyżej miliona złotych wzrosła w ciągu roku z 2,6 tys. do ponad 3,2 tys. Wykazali oni podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości prawie 1,5 mld zł.

Najwięcej milionerów zamieszkuje okolice Bielska-Białej, Częstochowy oraz Katowic, co stanowi odpowiednio 12 proc., 11 proc. oraz 9 proc. wszystkich śląskich milionerów. Według danych urzędów skarbowych, najszybciej bogacą się mieszkańcy okolic Gliwic, Rybnika oraz Tarnowskich Gór.

Śląscy milionerzy to w większości przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym (90 proc. z łączną kwotą podatku należnego ponad 1,2 mld zł). W grupie osób osiągających dochody powyżej miliona złotych znaleźli się również podatnicy uzyskujący dochody z obrotu papierami wartościowymi (3 proc.).

Coraz częściej milionerami są osoby otrzymujące należności ze stosunku pracy oraz działalności wykonywanej osobiście, czyli z tytułu umowy o dzieło i zlecenia. W roku 2018 takie dochody wykazało 138 osób, co stanowi 4 proc. śląskich milionerów.

bb