Frekwencja ogólna w Bielsku-Białej wyniosła 8,19 proc. i była wyższa niż w podobnych wyborach przeprowadzonych wcześniej w Koszalinie, Gliwicach, Szczecinie, Wrocławiu czy Łodzi - poinformował wczoraj przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik na konferencji prasowej poświęconej podsumowaniu wyników wyborów do rad osiedlowych.

Podczas konferencji Janusz Okrzesik przypomniał, że wybory przeprowadzono 16 czerwca na terenie 21 osiedli, w których do obsadzenia było 315 mandatów. Zgłoszono 400 kandydatów, spośród których 49 proc. stanowiły kobiety (najwięcej na os. Biała Wschód - 68,8 proc.). Średnia wieku wszystkich kandydatów wyniosła 55 lat. Najmłodszymi kandydatami było troje 19-latków, natomiast najstarsze osoby to troje 84-latków. Najliczniejsze grono kandydatów liczyła grupa 68-latków (19 osób).

Mieszkańcy Bielska-Białej mogli głosować w 44 lokalach wyborczych. Uprawnionych do głosowania było 91.190 osób. Frekwencja ogólna w wyborach do rad osiedli w Bielsku-Białej ukształtowała się na poziomie 8,19 proc. i była wyższa niż w podobnych wyborach przeprowadzonych wcześniej w Koszalinie, Gliwicach, Szczecinie, Wrocławiu czy Łodzi.

Najwyższą frekwencję osiągnięto w Straconce (26,40 proc.), Komorowicach Śląskich (17,65 proc.) i Mikuszowicach Krakowskich (17,20 proc.), a najniższą na osiedlach Słoneczne (3,11 proc.), Kopernika (3,86 proc.) i Biała Wschód (3,90 proc.). We wszystkich 21 osiedlach, w których przeprowadzono wybory, w głosowaniu wzięło udział co najmniej 3 proc. uprawnionych do głosowania w osiedlu. Tym samym osiągnięto minimalny próg ważności wyborów.

Dla pięciu osiedli na terenie miasta, gdzie mieszkańcy poszli najliczniej do wyborów rad osiedlowych, bielski samorząd przeznaczył dodatkowo w przyszłorocznym budżecie milion złotych. Kwotą tą podzielą się osiedla Straconka, która otrzyma 500 tys. zł, Komorowice Śląskie dostaną 200 tys. zł, a Mikuszowice Krakowskie, Biała Śródmieście i Biała Północ po 100 tys. zł.

W wyniku głosowania mieszkańców do Rady Osiedla Biała Północ trzy osoby uzyskały równą liczbę głosów. Zgodnie ze statutem rady, o pierwszeństwie rozstrzygnęło publiczne losowanie przeprowadzone przez Miejską Komisję Wyborczą.

bb

Foto: UM w Bielsku-Białej