Miasto Bielsko-Biała uzyskało dofinansowanie ze środków UE i budżetu państwa na utworzenie ponad trzydziestu mieszkań socjalnych. Projekt zostanie zrealizowany przez ZGM do roku 2021. Podajemy adresy budynków, gdzie powstaną mieszkania socjalne.

Projekt „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej” zostanie zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z umową, dofinansowanie wyniesie łącznie ok. 4,7 mln zł (95 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji), z czego ok. 4,2 mln zł pochodzi ze środków unijnych, a 0,5 mln zł z budżetu państwa.

Wniosek o dofinansowanie projektu złożono 31 stycznia br. w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu polegać będzie na remoncie i adaptacji dziesięciu budynków gminnych, w których zostanie utworzonych 31 mieszkań socjalnych oraz jedno chronione.

Poszczególne obiekty zostaną dostosowane do potrzeb mieszkaniowych poprzez przystosowanie do wymogów obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, poprawę stanu technicznego zdegradowanej substancji budowlanej, wyposażenie w niezbędne instalacje i urządzenia techniczne, przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zmianę układu pomieszczeń i ich funkcji przez wydzielenie dodatkowych lokali mieszkalnych.

Inwestycja prowadzona będzie przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej i potrwa do 2021 roku. Mieszkania socjalne powstaną w następujących budynkach:
­* przy ul. Cieszyńskiej 31a (siedem mieszkań),
­* przy ul. Karpackiej 170 (6),
­* przy ul. Żywieckiej 131 (6),
­* przy ul. Kochanowskiego 1a (4),
­* przy ul. Kochanowskiego 5a (4),
­po jednym mieszkaniu powstanie
* przy ul. Grażyńskiego 31/1,
­* przy ul. Bardowskiego 4/5
­* przy ul. Pocztowej 26/3,
­* przy ul. Zdrojowej 4/2.
 
Ponadto jedno mieszkanie chronione zostanie utworzone w budynku przy ul. 11 Listopada 65a.
 
bb