Zmiana kwalifikacji nie musi wiązać się z poświęceniem kilku następnych lat na naukę kolejnej profesji. Czasem wystarczy skorzystać ze sprawdzonych rozwiązań, jakie umożliwia TEB Edukacja w Bielsku-Białej.

TEB Edukacja w Bielsku-Białej funkcjonuje na rynku edukacyjnym od 1995 roku, kształcąc słuchaczy m.in. w szkołach medycznych. Jest to doskonała alternatywa dla osób, które chcą zdobyć konkretną wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania medycznego zawodu.

Technik sterylizacji medycznej

Chciałbyś pracować w zakładach opieki zdrowotnej, szpitalnych sterylizatorniach lub gabinetach stomatologicznych? Zapisz się na kierunek Technika sterylizacji medycznej. Nauczysz się mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń oraz kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych. Nabędziesz umiejętności z zakresu wykonywania i kontroli dekontaminacji oraz takiego przygotowania sprzętu, aby był bezpieczny w użyciu. Ponadto dowiesz się, jak prowadzić dokumentację mycia, dezynfekcji i sterylizacji oraz poznasz opakowania używane do zabezpieczania narzędzi sterylizacyjnych, a także środki dezynfekcyjne.

Higienistka stomatologiczna

Jest to kierunek dwuletni, przygotowujący do samodzielnego przeprowadzania wybranych zabiegów profilaktyczno-leczniczych i rehabilitacyjnych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty. Tylko w TEB Edukacji już po roku nauki uzyskasz dyplom Pomocy dentystycznej. Z tymi uprawnieniami możesz rozpocząć pracę w gabinecie  stomatologicznym. Po kolejnym roku nauki i zdaniu egzaminu zawodowego uzyskasz tytuł Higienistki stomatologicznej. W efekcie, kończąc naukę na tym kierunku, posiadać będziesz aż dwa zawody: Higienistka stomatologiczna I Pomoc dentystyczna.

Opiekun medyczny z aktywizacją seniora

Na tym kierunku nauczysz się udzielania wsparcia, opieki oraz pielęgnacji osobie starszej i niesamodzielnej. Dowiesz się, w jaki sposób asystować zespołowi medycznemu oraz współpracować z terapeutami. Poza tym zdobędziesz wiedzę z zakresu terapii zajęciowej oraz rozpoznawania i rozwiązania problemów opiekuńczych podopiecznych. Tylko w TEB Edukacja program nauczania na tym kierunku został rozszerzony o przedmiot „Aktywizacja seniora”. Podczas tych zajęć poznasz metody organizacji czasu wolnego dla osób starszych.

Technik elektroradiolog

A co z ludźmi o bardziej technicznych zamiłowaniach? Dużym zainteresowaniem cieszy się kierunek Technik elektroradiolog, którego praca w czasach ciągłego rozwoju technologicznego pełna jest codziennych wyzwań i na pewno rozemocjonuje ścisłe umysły.

Jako technik elektroradiolog świadczyć będziesz usługi medyczne w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii, zajmując się wykonywaniem badań obrazowych i elektromedycznych. W swojej pracy korzystać będziesz z wiedzy dotyczącej metod diagnostycznych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie gamma, protonowe i neutronowe, a także pole magnetyczne i ultradźwięki.

Więcej informacji o tych oraz o wielu innych kierunkach znajdziesz na www.teb.pl.

PROMOCJA LAST MINUTE: Zapisując się do 15 września 2019, możesz zyskać do 300 zł zniżki!

TEB Edukacja w Bielsku- Białej
Ul. S. Sempołowskiej 22
43-300 Bielsko- Biała
Tel: 33 822 34 34
www.teb.pl
 
Artykuł sponsorowany