Bielscy policjanci prowadzą dziś działania kontrolno-prewencyjne pod nazwą „Kaskadowy pomiar prędkości”. Patrole ustawione są kolejno po sobie na określonym, często krótkim odcinku drogi. Ich celem jest egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości na drogach krajowych, stanowiących główne ciągi komunikacyjne w kraju.

Kaskadowe pomiary prędkości prowadzone będą na tej samej drodze, w tym samym czasie, ale w różnych miejscach przez patrole ustawione kolejno po sobie na określonym, często krótkim odcinku drogi. Ich celem jest egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości. Jak pokazują analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego, nadmierna prędkość jest jedną z najczęstszych przyczyn powstawania zdarzeń drogowych.

Zaplanowane działania mają charakter prewencyjny, ale kierujący, którzy nie będą stosować się do ograniczeń prędkości, a szczególnie ci, którzy dozwoloną prędkość rażąco przekroczą, muszą liczyć się z konsekwencjami. Podczas akcji policjanci będą przypominać uczestnikom ruchu, jak ważna jest jazda z tzw. prędkością bezpieczną, czyli dostosowaną do własnych umiejętności, natężenia ruchu, pogody, stanu nawierzchni i innych uwarunkowań. Kierowca zachowuje wtedy możliwość pełnego panowania nad pojazdem.

bb