Z okazji 50. rocznicy powstania kreskówki „Porwanie Baltazara Gąbki” z Bielska-Białej będą nadawać na falach krótkich dwie amatorskie stacje radiowe o zasięgu światowym. Identyfikatory stacji będą nawiązywać do postaci Bartłomieja Bartoliniego i Don Pedro, czyli Szpiega z Krainy Deszczowców.

Organizatorem projektu jest Beskidzki Radio Klub SP9KAT z Bielska-Białej. Celem wydarzenia jest upamiętnienie Stanisława Pagaczewskiego, autora książki „Porwanie Baltazara Gąbki”, na podstawie której w 1969 roku w bielskim Studio Filmów Rysunkowych powstała animowana seria bajek. Akcja kreskówki rozpoczęła się w Krakowie (Krakostanie) i zawierała wiele akcentów krótkofalarskich. Szpieg z Krainy Deszczowców oraz Smok Wawelski przekazywali informacje za pomocą radiostacji krótkofalowej.

Wydarzenie, które odbędzie się od 4 do 20 października 2019 będzie szansą nietypowej promocji Bielska-Białej i Krakowa, skąd również będą nadawać dwie stacje krótkofalowe z identyfikatorem: Smok Wawelski oraz Baltazar Gąbka. Akcja będzie miała charakter rywalizacji tysięcy krótkofalowców na całym świecie, których zadaniem jest nawiązanie jak największej ilości kontaktów, na jak największej ilości pasm radiowych i jak największą ilością emisji radiowych ze stacjami organizatora zlokalizowanymi w Bielsku-Białej i Krakowie.

Misją bielskich krótkofalowców jest przedstawianie wielu użytecznych aspektów krótkofalarstwa, które w dobie internetu i telefonii komórkowej jest niedoceniane. Jak pokazują doświadczenia z ostatnich lat, łączność drogą radiową okazuje się niezawodną formą przekazywania informacji w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, np. klęsk żywiołowych, kiedy internet czy telefonia komórkowa bywają zawodne.

bb

Foto: SFR Bielsko-Biała