Policjanci wspólnie z mundurowi ze Straży Miejskiej przeprowadzili wspólne działania w rejonie placu Mickiewicza i parku Włókniarzy w Bielsku-Białej. Ich celem było przeciwdziałanie zakłócaniu ładu i porządku oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych.

W nocy z piątku na sobotę policjanci z II komisariatu razem ze strażnikami miejskimi przeprowadzili wspólne działania w rejonie placu Adama Mickiewicza i parku Włókniarzy. To właśnie tam zdaniem mieszkańców i radnych często dochodzi łamania prawa, w tym spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych. Okolica jest też wskazywana na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Jak zapewnia policja, miejsce to jest w bezpośrednim zainteresowaniu dzielnicowego. W okolice dyslokowane są regularnie patrole, ale pomimo to stróże prawa postanowili przeprowadzić wspólne działania ze Strażą Miejską. Ich celem było przeciwdziałanie łamaniu prawa, a w szczególności zapobieganie wykroczeniom najbardziej uciążliwym dla mieszkańców okolicy.

Mundurowi ujawnili kilkanaście wykroczeń polegających na zakłócaniu ładu i porządku oraz łamania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Na sprawców były nakładane mandaty karne lub stosowane inne środki przewidziane przez kodeks wykroczeń.

bb

Foto: Nad Dachami