Dwa projekty ogólnomiejskie - Rodzinny park odkrywców oraz Młodzi łowcy androidów, czyli roboty edukacyjne w szkołach i przedszkolach - otrzymały najwięcej głosów i będą realizowane w najnowszej edycji Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej. Ogłoszono oficjalne wyniki głosowania bielszczan, którzy decydowali o sposobie wydatkowania 6 mln zł.

Na projekty ogólnomiejskie i osiedlowe zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej na rok 2020 oddano niespełna 14 tys. ważnych głosów. Głosowało nieco więcej kobiet niż mężczyzn. Najwięcej głosujących było w grupie wiekowej 30-44 lata (ponad 41,5 proc.) oraz 60-74 lata (prawie 18,5 proc.). Na projekty ogólnomiejskie przewidziano w Budżecie Obywatelskim 1,5 mln zł, a na osiedlowe łącznie 4,5 mln zł.

Głosowanie prowadzone było we wszystkich osiedlach, w których zgłoszono i pozytywnie zweryfikowano co najmniej jeden projekt, którego/których wartość nie przekraczała kwoty 150 tys. zł, przy czym aby projekt trafił na listę do realizacji, musiał uzyskać poparcie co najmniej 2 proc. mieszkańców danego osiedla

Wśród wygranych jest m.in. projekt budowy warowni - nowoczesnego zestawu zabawowo-sprawnościowego na os. Biała Północ, remont boiska na os. Piastowskim, doposażenie OSP w Kamienicy, budowa nowego parkingu ogólnodostępnego na os. Mieszka I, remont toalet i zaplecza kuchennego w sali OSP Straconka czy modernizacja ulicy wraz z chodnikami na Dolnym Przedmieściu. Więcej szczegółowych informacji znajdziesz TUTAJ.

bb