Jedną z zapowiadanych nowelizacji prawa podatkowego PIT ma być zmiana stawki podatku PIT dla „programistów”, która wchodzi w życie jeszcze w tym (trwającym) roku podatkowym. Nowa ulga została nazwana „IP BOX” i ma być związana z prawami autorskimi, badaniami oraz rozwojem. Jakie najważniejsze zasady przewiduje ta ulga?

Ogólne zasady - międzynarodowe tło zmiany

IP BOX jest nowym zagadnieniem dla systemu podatkowego w Polsce, dlatego już na początku powstawania i wprowadzania przepisów podatnicy zwrócili się do odpowiednich urzędów skarbowych z bardzo dużą ilością zapytań, aby wyjaśniły one stosowanie przepisów w praktyce.

Ministerstwo Finansów w objaśnieniach zwraca uwagę, że przepisy polskie nie są tworzone w oderwaniu od rzeczywistości międzynarodowej, gdyż polskie IP BOX ma być odzwierciedleniem działania nr 5 wyrażonego przez OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) w BEPS (ang. base erosion and profit shifting), czyli w instrukcjach do zapobiegania erozji podstaw opodatkowania oraz transferu zysków.

Stawka podatku 5 proc. i podmioty uprawnione

W dużym uproszczeniu, znowelizowane przepisy przyznają rodzaj preferencyjnego opodatkowania na niższej, 5 proc. stawce podatkowej pod warunkiem, że podatnik uzyskuje dochody z odpowiednio zakwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Z założenia zmiany mają objąć podatników PIT (rozliczających się zarówno w sposób tradycyjny, jak i e-deklaracjami, np. za pomocą aplikacji, jak program PIT) oraz podatników CIT prowadzących działalność, która może zostać zakwalifikowana jako badawczo-rozwojowa (B+R), osiągających dochody z odpowiednio kwalifikowanych IP (ang. Intelectual Property - własność intelektualna). Prawo do preferencyjnego opodatkowania stawką 5 proc. nie jest uzależnione od kwalifikacji podmiotu jako dużego lub małego. Oznacza to w praktyce, że zmiana może objąć osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze rozliczające np. swój PIT 2020.

Korzystanie z IP BOX

Dodatkowym kryterium niezbędnym do skorzystania z preferencji IP BOX jest prowadzenie odpowiedniej ewidencji oraz wyodrębnienia kwalifikowanego IP. W objaśnieniach podatkowych wskazano trzy podstawowe kroki do prawidłowego skorzystania z IP BOX:

  1. weryfikacja prac pod względem działalności badawczo-rozwojowej, która ma prowadzić do wytworzenia, ulepszenia lub rozwinięcia odpowiednich kwalifikowanych IP,

  2. wyodrębnienie kwalifikowanych IP,

  3. zapewnienie specjalnej ewidencji dla każdego IP (kwalifikowanego) oddzielnie.

Dodatkowe wyjaśniania ustawodawcy

W celu uściślenia kto i w jaki sposób może skorzystać z nowego podatku w objaśnieniach wskazuje się, że działalność badawczo-rozwojowa powinna mieć twórczy charakter, a jej rezultatem powinna być działalność o charakterze kreacyjnym, np. poprzez opracowanie nowych koncepcji czy rozwiązań. Muszą być one jednak na tyle innowacyjne, by odróżniać się od rozwiązań znanych na rynku. W tej kwestii zwraca się uwagę na dość szerokie już orzecznictwo sądów, które wskazują kryteria umożliwiające ocenę danej działalności i mogą stanowić praktyczny kierunkowskaz dla tych, którzy skorzystają z pomocy programów PIT.

Opracowano na podstawie wyjaśnień podatkowych z dnia 15 lipca 2019 roku

Artykuł sponsorowany