Od wczoraj w Bielsku-Białej jakość powietrza jest fatalna. Według danych stacji WIOŚ przy ul. Kossak-Szczuckiej, w poniedziałek przekroczone zostały dobowe wartości stężenia pyłu zawieszonego. Dziś od rana również notowane są przekroczenia norm jakości powietrza.

Według przyrządów pomiarowych na stacji przy ul. Kossak-Szczuckiej, średnia dobowa wartość stężenia pyłu PM10 wyniosła w poniedziałek 80 mg/m3 - przy normie wynoszącej 50 µg/m3 (w nocy z poniedziałku na wtorek wartości godzinowe dochodziły do 170 µg/m3). Niebezpiecznie wysokie było również stężenie rakotwórczego benzenu. Minionej nocy jego wartości godzinowe przekraczały 15 µg/m3 (średnioroczna wartość tego toksycznego związku chemicznego nie powinna przekroczyć 5 µg/m3).

W najbliższych godzinach nie powinniśmy liczyć na poprawę jakości powietrza. Smogowi nad Bielskiem-Białą będą sprzyjać niskie temperatury oraz bezwietrzna pogoda.

bak