Od początku przyszłego roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej uruchomi Dzienny Dom Senior+ przy ul. Partyzantów 62. Placówka zapewni seniorom dzienne wsparcie, zajęcia i posiłek. Osoby zainteresowane powinny zgłosić się na rekrutację, która odbędzie się w najbliższy wtorek.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej za pośrednictwem naszego portalu informuje seniorów - mieszkańców Bielska-Białej, którzy ukończyli 60 lat i są nieaktywni zawodowo, że we wtorek, 3 grudnia w godz. 10-14 w budynku przy ul. Partyzantów 62 (b. Szkoła Podstawowa nr 5) odbędzie się rekrutacja do nowo otwieranego Dziennego Domu Senior+.

Będzie to bardzo przyjazne miejsce dla osób starszych, zapewniające im dzienne wsparcie, zajęcia i posiłek. Dzienny Dom Seniora zacznie działalność od 1 stycznia 2020. Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020. Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem tel. 503-922-741.

bb