Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej unieważniło przetarg na rewitalizację otoczenia zamku książąt Sułkowskich. Jedyna oferta złożona w postępowaniu znacząco przekraczała budżet zaplanowany na tę inwestycję.

Projekt rewitalizacji otoczenia zamku książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej zakłada m.in. wykonanie nawierzchni z kamienia rzecznego, granitu czerwonego i z płyt ciosanego kamienia wapiennego, restaurację konstrukcji płyt i murów kamiennych oraz schodów, a także przebudowę terenów (skwerów) zielonych. W ramach inwestycji zaplanowano przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem dziedzińca oraz montaż elementów małej architektury.

Prace miały być wykonywane pod nadzorem konserwatorskim i archeologicznym. Planowano, że inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2020. W najbliższym czasie do remontu jednak nie dojdzie. Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej poinformowało, że jedyna oferta złożona w przetargu opiewała na kwotę 3,4 mln zł, co znacząco przekracza budżet inwestycji (2 mln zł ), a dodatkowych środków na to zadanie nie ma.

bak