Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej planuje rozbudowę węzła przesiadkowego w rejonie dworca PKP. W nowym układzie linii komunikacji miejskiej powstanie przystanek przy ul. Piastowskiej w rejonie przejścia podziemnego w kierunku Hulanki. Kolejny pomysł, to budowa centrum przesiadkowego na dolnej płycie dworca PKS i wydłużenie przystanku przy Warszawskiej.

MZD, który od wczoraj oficjalnie pełni rolę organizatora transportu zbiorowego w Bielsku-Białej obok optymalizacji sieci oraz synchronizacji linii autobusowych planuje stworzenie infrastruktury przyjaznej pasażerom umożliwiającej szybką i sprawną przesiadkę pomiędzy liniami autobusowymi. W tym zakładana jest przebudowa lub budowa nowych przystanków w okolicy dworca PKP.

W opracowaniu, które trafiło do konsultacji społecznych, przyjęto założenie rozbudowy głównego węzła przesiadkowego „Dworzec” (obecnie to przystanki Warszawska Dworzec, 3 Maja Dworzec, Piastowska Dworzec) o nowy przystanek „Piastowska Dworzec kier. Hulanka” w rejonie przejścia podziemnego. Jak przekonuje MZD, dzięki budowie nowego przystanku możliwe będzie dokonywanie przesiadek pomiędzy liniami zjeżdżającymi się z różnych kierunków miasta (przesiadkowość w układzie północ - południe - zachód oraz szybkie przejście na przystanek po drugiej stronie ulicy).

Kolejny pomysł to rozbudowa przystanku w pobliżu dolnej płyty dworca PKS przy Warszawskiej. Koncepcja „A” zakłada rozbudowę (wydłużenie) przystanku Warszawska Dworzec w kierunku ul. Budowlanych i utworzenie dwóch stanowisk (peronów) dedykowanych - jeden dla komunikacji miejskiej MZK i drugi dla busów. Wariant „B” to bardziej rozbudowany pomysł polegający na budowie centrum przesiadkowego dla komunikacji powiatowej na dolnej płycie dworca PKS.

W tej koncepcji planuje się zachowanie aktualnej funkcji przystanku autobusowego Warszawska Dworzec z równoczesnym wydłużeniem zatoki w kierunku ul. Budowalnych - w układzie peronu przystankowego, połączonego z peronami dworca autobusowego (patrz grafika).

Pełne opracowanie proponowanych zmian w komunikacji miejskiej w Bielsku-Białej dostępne jest TUTAJ. Bielszczanie mogą składać uwagi i wnioski dotyczące poszczególnych elementów projektu optymalizacji siatki MZK - do 15 stycznia 2020 pocztą elektroniczną na adres: transport@mzd.bielsko.pl lub składać osobiście w biurze obsługi interesanta Miejskiego Zarządu Dróg przy ul. Grażyńskiego 10.

bak