Bielsko-Biała jest atrakcyjnym, dynamicznie rozwijającym się miastem - wynika z zestawienia Klubu Jagiellońskiego pt. „Uciekające metropolie. Ranking 100 polskich miast”. Stolica Podbeskidzia wspólnie z powiatem bielskim pozostawiła w pokonanym polu takie ośrodki, jak Kraków, Lublin czy Poznań.

W zestawieniu przygotowanym przez Klub Jagielloński Bielsko-Biała wspólnie z powiatem bielskim zostało sklasyfikowane na szóstym miejscu. Celem opracowania było porównanie dynamiki i ścieżki zmian największych pod względem liczby mieszkańców ośrodków funkcjonujących w Polsce w latach 2004-2018. W związku z ograniczoną dostępnością danych za podstawową jednostkę terytorialną przyjęto powiat.

Ranking obejmował cztery kategorie złożone z kilku wskaźników: gospodarka, wiedza, usieciowienie i jakość życia. W ramach pierwszej kategorii autorzy brali pod uwagę np. stosunek średniego wynagrodzenia w danym mieście do wynagrodzenia w kraju, odsetek ludności w wieku produkcyjnym czy nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach. Większość danych zawartych w rankingu pochodzi z GUS.

Na wiedzę złożyły się liczba studentów, ale też frekwencja w wyborach samorządowych i m.in. dane o wykształceniu ludności. Usieciowienie to liczba uczestników szeroko pojętego życia kulturalnego i sportowego, a także dostępność komunikacyjna - zarówno drogowa, jak i lotnicza. W obszarze jakości życia na wynik wpłynęły liczba mieszkań i ich cena, liczba łóżek szpitalnych, lekarzy, kilometrów ścieżek rowerowych czy wypadków drogowych.

Głównym celem rankingu Uciekające metropolie była ocena wybranych ośrodków miejskich w Polsce pod względem zrównoważonego rozwoju. Powstał on, by ocenić potencjał i dynamikę rozwoju miast od chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej. Jak przyznają autorzy rankingu, z jego wyników wyłania się Polska dwóch prędkości - dynamicznie rozwijających się metropolii oraz będących w stagnacji średnich i małych miast.

Atrakcyjne, dynamicznie rozwijające się miasta - a takim niewątpliwie jest, co potwierdza ranking Klubu Jagiellońskiego, Bielsko-Biała - przyciągają najzdolniejszych ludzi, najbardziej innowacyjne firmy, najciekawsze przedsięwzięcia społeczne oraz kulturalne i stanowią centrum aktywności i rozwoju społeczno-gospodarczego. Pełny ranking znajdziesz TUTAJ.

bb