Jeszcze tylko do środy bielszczanie mogą zgłaszać uwagi w konsultacjach projektu optymalizacji publicznego transportu zbiorowego w Bielsku-Białej. Dotychczas zarejestrowano ponad 160 uwag i wniosków pisemnych oraz telefonicznych.

Urzędnicy oceniają, że konsultacje społeczne projektu optymalizacji sieci komunikacji publicznej w Bielsku-Białej cieszą się znacznym zainteresowaniem bielszczan. Od 6 grudnia do 10 stycznia do zespołu opracowującego projekt wpłynęło ponad 100 uwag w formie zgłoszeń pisemnych i mailowych oraz ponad 60 szczegółowych wyjaśnień i informacji udzielonych telefonicznie.

Uwagi zgłaszają zarówno mieszkańcy, jak przedsiębiorstwa oraz rady osiedli. Na dwóch spotkaniach organizowanych w siedzibie MZD pojawiło się 25 osób. Ostatnie spotkanie odbędzie się w najbliższą środę w godz. 12.00-14.00. Tego dnia zakończą się konsultacje, a urzędnicy rozpoczną analizowanie zgłoszonych opinii i przedstawią ostateczną wersję projektu “Publiczny transport zbiorowy w Bielsku-Białej 2020+” wraz z harmonogramem wprowadzania zmian.

bak

Foto: komunikacja.bielsko.pl