Zniszczone chodniki w rejonie ul. Kamienickiej i Widok w Bielsku-Białej stwarzają zagrożenie dla pieszych - uważa nasz Czytelnik. Jego zdaniem, za uszkodzenia odpowiada deweloper, którego ciężki sprzęt pracuje na terenie pobliskiej inwestycji.

- U zbiegu ulic Kamienickiej i Widok powstaje prywatna inwestycja deweloperska. Wykorzystując do prac ciężki sprzęt, naruszono w okolicy chodniki, niszcząc ich nawierzchnię - skarży się nasz Czytelnik, który zastanawia się, czy przywrócenie chodników do „stanu używalności” nastąpi z publicznych środków i czy firma odtworzy stan chodników sprzed budowy.

- Pomijam, że w aktualnych warunkach pogodowych poruszanie się chodnikiem np. z wózkiem jest niemożliwe i skazuje na używanie jezdni, co do najbezpieczniejszych rozwiązań nie należy - czytamy w liście, do którego załączono zdjęcia.

O wyjaśnienie sprawy zwróciliśmy się do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Z informacji, które uzyskaliśmy wynika, że 24 września ub. roku firma Inbud wystąpiła do Miejskiego Zarządu Dróg z wnioskiem o zgodę na „podniesienie standardu bezpieczeństwa pieszych na istniejących chodnikach w ciągu ulic Kamienickiej i Widok własnym staraniem i na własny koszt”. Miesiąc później inwestor otrzymał stosowną zgodę. Prace mają zostać wykonane do końca lutego br.

bak